Địa chỉ: 

Cơ sở 1: 570 Kim Giang – Thanh Liệt – Thanh Trì – Hà Nội |  SĐT: 0915 247 899 [Bản đồ]

Cơ sở 2: 252 Ngọc Thụy – Long Biên – Hà Nội | SĐT: 097 324 8898 [Bản đồ]

Fanpage: https://www.facebook.com/PhuKienDienThoai.DOCLA.FukiStore

Chat messenger: https://m.me/PhuKienDienThoai.DOCLA.FukiStore